Verbinding met de energieke samenleving

Nederland bevindt zich officieel in een economische crisis, sommigen spreken van een systeemcrisis en de meer optimistische denkers hebben het over een transitie. Dat er veranderingen in de samenleving plaatsvinden is voor iedereen duidelijk. Veel zekerheden en gevestigde structuren blijken ineens niet meer zo zeker of gevestigd te zijn. Kijk naar de banken, banen en sociale voorzieningen. Ook het maatschappelijk middenveld is in verandering. De term zelf suggereert al een kader, namelijk het midden tussen overheid en burger, waarin de civil society zich beweegt. Maar ook dat kader is aan het vervagen. Wat de crisis gaat opleveren en hoe de transitie zich precies zal voltrekken is voor iedereen een vraag. Hetzelfde geldt voor de manier waarop overheden, instituties en maatschappelijke organisaties zich tot de ‘ energieke samenleving’ (Hajer,2011), verhouden. Dit artikel bevat enkele voorzichtige suggesties voor organisaties die ondersteuning en versterking van, netwerken van lokale organisaties beogen.

Download het hele artikel : Verbinding met de energieke samenleving