BureauDonner

Specialist in training, coaching en begeleiding van netwerken en netwerkorganisaties.

Netwerken hebben veelal een organisch karakter op basis van vrijwillige deelname aan het netwerk van de leden die sterk hechten aan hun onafhankelijkheid. Toch is er ook altijd de behoefte aan het organiseren, bijvoorbeeld van de vertegenwoordiging van het netwerk. Het is altijd zoeken naar een evenwicht tussen onafhankelijkheid van de leden en de organisatie van het netwerk: De ’netwerkparadox’.

Iedereen die zich met het ‘managen’ van netwerken bezig houdt wordt geconfronteerd met de vraag: “Hoe organiseer je fondsenwerving, lobby, ondersteuning, training en capaciteiten binnen een netwerk en behoud je de identiteit en onafhankelijkheid van deelnemers aan het netwerk?”.

Mijn coaching, training en advies is gebaseerd op meer dan 20 jaar praktijkervaring in meer dan 15 landen in Europa waar ik sinds het begin van de jaren negentig van de 20ste eeuw, actief ben geweest in het ondersteunen van netwerken van natuur en milieu organisaties.

Zelf ben ik sinds 1980 actief in de Nederlandse natuur en milieubeweging. Eerst als vrijwilliger voor de Waddenvereniging, daarna als professional voor een Natuur en Milieu Federatie, vervolgens voor het Netwerk van de Natuur en Milieu Federaties bij Natuur en Milieu en daarna 12,5 jaar voor Milieukontakt International op internationaal niveau. Zo vertelt mijn eigen carrière het verhaal van een netwerk dat zich uitstrekt van de dorpen, de vrijwilligers, tot de de grote internationale conferenties.

Zie ook mijn beschrijving van de Natuur en Milieubeweging in Europa en de bijbehorende tijdbalk.

Geinteresseerd? Neem contact op:

Jerphaas@bureaudonner.nl