Netwerkadvies

Sinds 1994 heb ik diverse netwerklen ondersteund in hun ontwikkeling, sommige vanaf het begin. Daarbij heb ik geadviseerd, trainingen verzorgd en in een aantal gevallen financiële ondersteuning verleend via Europese of Nederlandse subsidies. Voorbeelden zijn:

Het Poolse netwerk van Natuur en Milieu organisaties het Polish Greennet.Dit netwerk is opgezet naar het voorbeeld van de Nederlandse Natuur en Milieufederaties. Een verbond van regionale organisaties en enkele landelijke ondersteuningsfaciliteiten.

In Albanië bestaat al een aantal jaren het netwerk Ekolevizja met bijna 40 lidorganisaties, verspreid over het hele land.

In Moldavië is een netwerk in opbouw waarbij ik trainingen en adviezen heb verzorgd.

In Macedonië werk ik op dit moment met Milieukontakt Macedonia:

In Nederland werk ik met tussenpozen voor de Natuur en Milieufederaties, een netwerk van 12 provinciale stichtingen waarbij meer dan 1000 lokale groepen zijn aangesloten.

In Europa ben ik betrokken geweest bij het netwerk Justice and Environment. Een Europees netwerk van juristen op het gebied van natuur en milieu

Ik heb ook bijeenkomsten gefaciliteerd voor de netwerken van Both ENDS

en het Knowledge Network on Water and Climate

In de Oekraiene heb ik samengewerkt met

In Aruba heb ik trainingen gegeven aan organisaties in het Arubaanse netwerk van natuur en milieu organisaties in opdracht van CEDE Aruba.

In Rusland heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van het Russian River Network. Andere landen waar ik actief ben geweest in de ondersteuning van netwerken en netwerkorganisaties zijn Georgië, Servië, Kroatië, Wit Rusland, Tsjechië, Hongarije, Roermenië, Bulgarijë, Krgyzië en Kazachstan.