Trainingen

Bij trainingen, brainstorm en visiebijeenkomsten maak ik veelvuldig gebruik van participatieve methodes onder het motto:

Maximale participatie voor efficiënte besluitvorming

De trainingen zijn opgebouwd rond de eigen ervaringen van deelnemers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende leerstijlen. Zo leert de één meer van praktische oefeningen en heeft de ander liever een gedegen theoretisch verhaal. De gebruikte methodiek en de bijbehorende instrumenten zorgen ervoor dat medewerkers, partners en deelnemers aan bijeenkomsten actief participeren en zich deel voelen van het besluitvormingsproces. In latere fases voelen zij zich mede verantwoordelijk voor besluiten en steunen die besluiten, vanuit dat begrip, ook van harte. Bij doelgerichte trainingen verkrijgen de deelnemers kennis en vaardigheden die onmiddellijk in de praktijk kunnen worden toegepast.

Voor een aantal thema’s zijn trainingsmodules ontwikkeld. Vaak worden deze nog aan de wens van de opdrachtgever aangepast. Ook is het mogelijk om samen met de opdrachtgever een training te ontwikkelen rond een nieuw thema.

Een training betreft meestal een één- of  tweedaagse bijeenkomst die aan de wens van de opdrachtgever en het niveau van de deelnemers kunnen worden aangepast. De trainingsmethode en -opbouw is gebaseerd op de ‘ adult learning cycle’ van Kob. Elke module kent inspiratie en actie, maar ook achtergronden, vaardighedentraining en kennisoverdracht. De volgende trainingen heb ik op dit moment in portefeuille:

Resultaat gerichte programma’s (Result Based Programming)

Programma’s worden vaak ontwikkeld naar aanleiding van een wijd uitgewaaierde brainstorm. Het is zaak om alle creativiteit vervolgens te leiden naar een resultaatgerichte propositie. Tijdens de training ontwikkelen deelnemers zo’n propositie inclusief monitoring en evaluatie op basis van 7 stappen van resultaatgericht ontwerpen. De stappen zijn gebaseerd op een model, ontwikkeld door de Wereldbank. Daarmee weten u en de financier van het programma of het project de gewenste resultaten heeft bereikt.

 • Duur: 2 dagen
 • Aantal deelnemers: 12 tot 15
 • Doel: Deelnemers weten hoe ze een resultaatgerichte propositie moeten maken

 

Acquisitie

Veel stichtingen kenden tot nu toe budget- of  project financiering als belangrijkste bron van inkomsten. Men is  gewend bij acquisitie een idee om te zetten in een projectvoorstel dat vervolgens bij een donor wordt ingediend. De presentatie van het voorstel is gedegen met formulering van doel, middelen, budget en communicatieplan.

Als gevolg van verminderde financieringsmogelijkheden bij de overheid moeten andere bronnen worden aangeboord.  Bedrijven en privédonoren vragen vaak veel meer om een aansprekende presentatie en gezamenlijke idee-ontwikkeling. Acquisitie naar die doelgroepen vraagt veel meer het aangaan van partnerschappen en het enthousiasmeren van partijen. Daarbij komt meer de nadruk op de presentatie en de strategie in plaats van het logisch raamwerk. Dit vraagt naast een interne omschakeling een veel actiever houding naar buiten. Daarbij wordt met name naar de EU, het bedrijfsleven en de donateursmarkt gekeken. Nu de spoeling dunner wordt, wordt de markt grimmiger. Naast anders moet de acquisitie ook op een hoog niveau worden uitgevoerd om succes te hebben. Deze training is een eerste stap in de richting van beide.

 • Duur:  2 dagen
 • Aantal deelnemers: 15
 • Doel: De deelnemers hebben hun acquisitie vaardigheden verder ontwikkeld

 

Inspraak

Deze training is bedoeld om maatschappelijke organisaties op lokaal en sub-nationaal niveau de tools te geven om te participeren in besluitvormingsprocessen met betrekking tot het milieu. Het is gebaseerd op de pijlers van het Verdrag van Aarhus, zonder het jargon of  juridische instrumenten. De training is georganiseerd rond een centraal rollenspel van een (denkbeeldig) milieu-conflict.

 • Duur:  2 dagen
 • Aantal deelnemers: 15
 • Doel:   De deelnemers kennen de principes van de Arhus conventie en hoe die in de praktij toe te passen.

 

Introductie in mediation

Mediation is een vak apart maar de principes zijn voor iedereen die wel eens met conflict situaties te maken heeft nuttig en leerzaam. In de training leren de deelnemers de basis principes van mediation kennen en toepassen aan de hand van eigen ervaringen.

 • Duur: 2 dagen
 • Aantal deelnemers: 15
 • Doel: De deelnemers kennen de basisprincipes van mediation en hoe deze in de praktijk toe te passen.

Lobbyen en Watch dogging

Lobby is een kunst die speciale tools, technieken en strategieën vereist. Je werkt in een andere arena dan die waarin maatschappelijke organisaties gewoonlijk werken. Het gaat niet over de mobilisatie van burgers, campagne voeren of protesteren. Lobby is een spel dat je speelt in de besluitvormingsarena, in stilte, na grondige analyse van de posities van andere spelers. Na de besluitvorming is het zaak de(kwaliteit van de)  implementatie te volgen. In de training krijgen de deelnemers de basisprincipes van zowel lobby als watch dogging en advies voor verdere studie en ontwikkeling.

Duur: 2 dagen
Aantal deelnemers: 12 tot 26
Doel: De deelnemers kennen de basisprincipes van de lobby en kijk achtervolgen en te leren hoe ze toe te passen in de praktijk.

Opdrachtgevers

In de afgelopen jaren heb ik voor veel verschillende opdrachtgevers trainingen uitgevoerd:

CEDE Aruba

Ecocontact Moldavië

12 provinciale Natuur en  Milieufederaties

REC Szentendre